Filters

 • Resultaten gevonden in

Henry Schein over coronavirus

Henry Schein over coronavirus

STATUSRAPPORT - 21 november 2020

Geachte klanten,

PLEIDOOI VOOR OPTIMISME

Dit jaar begon als de meeste andere jaren, met mensen overal ter wereld die enthousiast aan de slag gingen om werk te maken van hun persoonlijke en professionele ambities. Maar 2020 had andere plannen. Twaalf maanden later snakken mensen ernaar om een nieuwe bladzijde open te slaan.  

Hoe moeilijk 2020 ook was, bij Henry Schein zien we 2021 en alles wat het in petto heeft hoopvol tegemoet. Dat zit in ons DNA. De onderneming werd namelijk opgericht op het dieptepunt van de Grote Depressie door de zoon van een immigrant die vers van de farmaceutische opleiding kwam: Henry Schein. Henry, die verscheidenen van ons nog persoonlijk hebben ontmoet, zag altijd de zon achter de wolken.

In deze geest wil ik namens Team Schein onze enorme waardering uitspreken voor de heroïsche opofferingen van de mensen in de gezondheidszorg in 2020. Wij zijn er ten diepste van overtuigd dat de greep van de pandemie dankzij uw niet-aflatende inspanningen zal verslappen in 2021. Overal ter wereld hebben zorgmedewerkers, onder wie de klanten van Henry Schein, zich onvermoeibaar ingezet voor de bescherming van levens en bestaansmiddelen tijdens de pandemie. We zijn diep onder de indruk van uw toewijding en volharding onder de moeilijkste omstandigheden ooit. We twijfelen er dan ook niet aan dat de gezamenlijke kracht van de mensen in de gezondheidszorg ons volgend jaar naar betere tijden zal loodsen. 

Bij Henry Schein blijven we ons onverminderd inzetten om u daar als trouwe bondgenoot in bij te staan. We blijven de hele wereld afspeuren naar hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen in de volumes die u nodig heeft om veilig te kunnen werken. We blijven COVID-19-tests op de markt brengen voor het welzijn van zowel uw patiënten als uw team. En we blijven er bij de verantwoordelijke autoriteiten op aandringen dat zorgverleners met een eigen praktijk – de groep die patiënten kennen en het meest vertrouwen – ook worden betrokken bij de distributie van COVID-19-vaccins die ontwikkeld zijn door briljante farmaceutische onderzoekers. 

Uw succes is immers ons succes. Onze taak is u te ondersteunen bij het verlenen van hoogwaardige zorg aan uw patiënten. Daarbij draait niet alleen om handel; samen met u willen we ons steentje bijdragen om de wereld beter en veiliger te maken voor iedereen. 

Ik besluit met een gedachte voor het komende jaar. Op mijn boekenplank staat een exemplaar van “The Last Lion”, de prachtige biografie van de formidabele Winston Churchill, die onze beschaving door de donkerste periode van de 20e eeuw loodste. Behalve een bijzonder staatsman was hij ook een van de grote denkers van zijn tijd die buitengewoon goed in staat was ideeën te vatten in de simpelste bewoordingen. Churchill zei ooit: “Ik ben een optimist. Het lijkt me niet heel zinvol iets anders te zijn.”

Het is deze optimistische instelling waarmee we bij Henry Schein het jaar 2021 ingaan, en dat is vooral dankzij u, onze klanten. U levert een enorme bijdrage aan de gezondheid van de wereld en inspireert ons elke dag weer om nog meer ons best te doen voor u en uw patiënten.  Hartelijk dank voor het feit dat we u daarbij van dienst mogen zijn. 

Blijf veilig en gezond en moge de vreugde van de feestdagen ons heel 2021 blijven vergezellen.  

 

Met vriendelijke groet,

Pasfoto Stan Bergman

Handtekening Stan Bergman

Stanley M. Bergman
Chairman of the Board en Chief Executive Officer

=========================


STATUSRAPPORT - 25 november 2020

Geachte klanten,

November is de maand waarin families en vrienden door heel de Verenigde Staten elk jaar samenkomen om Thanksgiving te vieren, een feestdag die normaal gesproken gepaard gaat met te veel eten, (American) football kijken en dank betuigen voor al onze zegeningen. Toch is Thanksgiving niet louter een Amerikaanse traditie. Vele landen en culturen over de hele wereld kennen een vorm van dank betuigen omdat het inspeelt op een fundamentele menselijke behoefte, namelijk samenkomen met anderen om te erkennen dat we gezegend zijn.

2020 is natuurlijk een jaar geweest als geen ander en onze feestdagen zullen er dit jaar dan ook onvermijdelijk anders uitzien. In de VS zullen we, net als elders, vanwege de wereldwijde pandemie niet zoals gebruikelijk met veel mensen bij elkaar kunnen komen. En als we toch samenkomen, zullen onze gesprekken waarschijnlijk gaan over de sociale onrust en het politieke klimaat dat de maatschappij zo sterk heeft beïnvloed.

In een tijd waarin grote behoefte bestaat aan burgerschap en eenheid, staat één ding vast: onze oprechte dank moet, zeker dit jaar, uitgaan naar de moedige en onvermoeibare inzet van alle professionals in de gezondheidszorg. Deze helden hebben veel opgeofferd en riskeren hun eigen gezondheid om het coronavirus te bestrijden. Het maakt ons trots en nederig dat wij deze onzelfzuchtige professionals in de gezondheidszorg – u dus – onze klanten mogen noemen en wij bedanken u voor alles wat u dit jaar voor ons heeft gedaan en elk jaar opnieuw doet.

Weet dat wij vastbesloten zijn om onze bijdrage te blijven leveren zodat u kwaliteitszorg kunt bieden aan uw patiënten. 2020 loopt ten einde, maar sommige uitdagingen van dit jaar zullen ook in 2021 nog niet van de baan zijn. Het aanbod aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en COVID-19-tests is nog altijd beperkter dan wij graag zouden zien. Onderzoekshandschoenen van nitril, om maar één voorbeeld te noemen, zijn wereldwijd schaars terwijl de vraag naar handschoenen is gestegen in veel sectoren, ook buiten de gezondheidszorg. Als de pandemie blijft verergeren, zal de levering van PBM en tests problematisch blijven. Henry Schein zal al het mogelijke doen om PBM en tests van hoge kwaliteit en conform de wettelijke normen te bezorgen aan de klanten en dit in de aantallen die nodig zijn om veilig te werken.

Nu we tijd maken om onze zegeningen te tellen, richten wij ons bij Team Schein tot u en uw familie om onze oprechte dank te betuigen voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de grote bijdrage die u elke dag levert om de wereld gezond en veilig te houden.  


Met vriendelijke groet,

Pasfoto Stan Bergman

Handtekening Stan Bergman

Stanley M. Bergman
Chairman of the Board en Chief Executive Officer

=========================

STATUSRAPPORT - 1 oktober 2020

Geachte klanten,

De mond vertelt alles

De wereld weet al zeker sinds het jaar 400 dat mondzorg belangrijk is. Van toen dateert immers het eerste bekende gebruik van het Latijnse gezegde: Noli equi dentes inspicere donati.” Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken.

Zelfs in de oudheid wisten ze al dat het essentieel was om de mond van een paard te bekijken om te bepalen hoe oud het was en of het gezond was. Daaruit kon dus de waarde van het geschenk worden afgeleid. Vandaag, meer dan 1600 jaar later, worden we er opnieuw en op een heel betreurenswaardige manier aan herinnerd dat de mond verbonden is met lichaam en geest.

Recente berichten in de media beschrijven een sterke toename van bruxisme: overmatig tandenknarsen of kaakklemmen met mogelijk gebarsten tanden, hoofdpijn, kaakramp, gevoelig tandvlees en andere problemen als gevolg. De belangrijkste oorzaak volgens tandartsen, dokters en psychologen is stress vanwege de pandemie. Dit wordt bevestigd door onderzoek van het American Dental Association’s Health Policy Institute dat deze week is gepubliceerd en aangeeft dat het merendeel van de tandartsen een stijging ziet van orale aandoeningen bij hun patiënten als gevolg van stress.

De discussie over de link tussen orale gezondheid en algemene gezondheid spitst zich meestal toe op een fysieke relatie, zoals het verband tussen periodontitis en diabetes. De huidige pandemie herinnert ons er evenwel aan dat alles met elkaar verband houdt: geest, mond en lichaam.

De pandemie creëert meer emotionele en mentale problemen die ervoor zorgen dat mensen gaan tandenknarsen, wat een negatieve invloed heeft op de mondholte. Het verband is duidelijk.

Net zoals een duidelijk draaiboek voor een pandemie is ook orale gezondheid veel te lang genegeerd door degenen die het gezondheidsbeleid uitstippelen en bepalen hoe het geld voor gezondheidszorg wordt besteed. Dit is zowel vreemd als teleurstellend, omdat we al meer dan 1600 jaar weten dat mondzorg essentieel is. Daarom kijkt een dierenarts in de mond van een hond als hij hem onderzoekt. Dit vertelt hem immers heel veel over de patiënt.

Ieder van ons in de gezondheidszorg en niet alleen in de tandheelkunde moet meer aandacht hebben voor het verhaal dat onze mond ons vertelt. Als uw tanden gebarsten zijn en uw kaken verkrampen, moet uw dokter erg waakzaam zijn. Misschien ligt er wel een psychologisch of emotioneel probleem aan de basis, dat moet worden aangepakt in deze tijden van pandemie.

De pandemie heeft de maatschappij op zijn minst een reden gegeven om met een frisse blik te kijken naar veel overtuigingen en gedragingen die we voor vanzelfsprekend namen, zoals de absolute noodzaak om voor elke zakelijke bespreking te reizen. Misschien kunnen we de pandemie aangrijpen om anders te gaan nadenken over de behandeling van de persoon als geheel, zowel lichaam als geest, door eerst op zoek te gaan naar antwoorden in de mond.

Met vriendelijke groet,

Pasfoto Stan Bergman

Handtekening Stan Bergman

Stanley M. Bergman
Chairman of the Board en Chief Executive Officer

=========================


STATUSRAPPORT - 12 augustus 2020


77 seconden
In de tijd die u ongeveer nodig heeft om dit artikel te lezen is er weer een Amerikaan overleden aan COVID-19.
De pandemie in Amerika eist inmiddels een dode per 77 seconden - de tijd om ongeveer 350 woorden te lezen. Elke 77 seconden een dode – schokkend en niet te bevatten. In dit tempo wordt COVID-19 dit jaar de op twee na belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten, na kanker en hartaandoeningen.   

Ontstellend, maar het ligt niet in onze macht om het verwoestende pad van het coronavirus om te buigen. Van de vele manieren om de pandemie aan te pakken zijn er met name twee die mij, als echtgenoot van een longarts en als CEO van een mondiaal bedrijf dat levert aan de gezondheidszorg, na aan het hart liggen. 

Vertrouwen in onze wetenschappers, ambtenaren belast met de volksgezondheid en professionals in de gezondheidszorg. Zij zijn de deskundigen, dus als zij ons zeggen dat we grote gezelschappen moeten mijden, buiten mondkapjes moeten dragen en een veilige afstand van elkaar moeten bewaren, moeten we hun advies gewoon opvolgen. En dat geldt natuurlijk voor alle deskundigen overal ter wereld, want het coronavirus houdt geen rekening met geografische grenzen. 

Deze wetenschappers, ambtenaren voor de volksgezondheid en de professionals in de gezondheidszorg moeten we overal ter wereld ondersteunen. Zij werken onvermoeibaar aan behandelingen en vaccins, aan het zoeken naar het juiste beleid om de pandemie te verslaan en te zorgen voor de zieken, met gevaar voor hun eigen leven. In de VS zijn ruim 600 werknemers in de gezondheidszorg overleden aan het coronavirus, aldus Centers for Disease Control and Prevention. We zijn deze mensen enorm veel dank verschuldigd en kunnen hen nooit meer terugbetalen. Maar het proberen is het minste wat we kunnen doen. Bedank deze helden als u de kans heeft en pleit voor beleid dat helpt bij hun werk.

Als we deze aanbevelingen opvolgen, kunnen we het normale leven des te sneller oppakken en vermijden dat er doden vallen die makkelijk voorkomen kunnen worden. Doen we dat niet, dan vergroten we de kans dat het sterftecijfer nog verder oploopt dan een slachtoffer per 77 seconden.   

Laten we het advies van de deskundigen dus volgen, zodat we straks over leukere cijfers kunnen praten, zoals dit bijvoorbeeld: elke 8 seconden wordt er een Amerikaan geboren. Dat is een statistiek die tot blijdschap stemt. 

Met vriendelijke groet,


  
Pasfoto Stan Bergman

Handtekening Stan Bergman


Stanley M. Bergman

Chairman of the Board en Chief Executive Officer

 

=========================STATUSRAPPORT - 15 juli 2020

 

Geachte klanten, 

Een maand geleden lieten we ons optimistisch uit over de ontwikkeling in de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor onze klanten. Met groot genoegen kunnen we vandaag berichten dat we bij Henry Schein de afgelopen drie maanden grote vooruitgang hebben geboekt met het opsporen en inkopen van PBM.  

In die tijd hebben we de volgende mijlpalen bereikt: 

 • een gezonde voorraad aan vervangende producten, terwijl het aanbod aan nationale merken beperkt blijft
  prioriteren en reserveren van onze voorraden om producten te kunnen leveren waar ze het hardst nodig zijn
  uitbreiding van onze zoekcapaciteit voor cruciale categorieën
  investeringen in technologie waarmee we onze voorraadniveaus beter kunnen analyseren
  beter kunnen anticiperen op de vraag en producten efficiënter kunnen toewijzen
  en tot slot hebben we ons transportmodel versneld en aangepast om de doorlooptijden voor de aflevering van producten te verkorten

Wereldwijd gezien is onze voorraadpositie weliswaar beter dan een maand geleden, maar we beseffen dat de COVID-19-pandemie wereldwijd nog steeds toeneemt en dat we het coronavirus nog lang niet hebben overwonnen. Bij Henry Schein verwachten we dat de vraag naar PBM groot zal blijven. Met dat voor ogen blijven we dan ook over de hele wereld op zoek naar PBM, waarbij we focussen op hoogwaardige producten die voldoen aan de normen tegen concurrerende prijzen, hoewel de prijzen van de producenten historisch hoog zijn. 

De vooruitzichten voor de beschikbaarheid van enkele producten blijven lastig op de korte termijn: haarnetjes; reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen; reinigingsdoekjes; handschoenen; laboratoriummantels en -jassen; schoenhoesjes; operatiejassen; chirurgische maskers van niveau 3 en N95/FFP2-3 maskers. 

We verwachten de voorraden hiervan binnen de komende 30 tot 60 dagen uit te breiden. (Houd er a.u.b. rekening mee dat het bovenstaande betrekking heeft op de wereldwijde voorraadsituatie: de beschikbaarheid van producten kan per Henry Schein locatie/regio aanzienlijk verschillen. 

U kunt erop vertrouwen dat Henry Schein er alles aan doet om hoogwaardige, effectieve en gecertificeerde PBM voor u beschikbaar te stellen die ons merk en uw praktijk waardig zijn.
Heeft u vragen, neem contact op met uw lokale Henry Schein. Hartelijk dank voor het feit dat we u van dienst mogen zijn en mogen bijdragen aan uw succes in de toekomst. 

Met vriendelijke groet, 

Pasfoto Stan Bergman

Handtekening Stan Bergman
 
Stanley M. Bergman,
Chairman of the Board en Chief Executive Officer


BELANGRIJK NIEUWS 
Follow-up financiering

We blijven de financiële gevolgen van COVID-19 per land beoordelen en we bieden flexibele financiële oplossingen voor onze klanten die per land verschillen. Ons team van deskundigen staat klaar om samen met u de juiste optie voor uw specifieke behoeften te vinden. Neem voor specifieke vragen a.u.b. contact op met uw lokale Henry Schein-vertegenwoordiger.