Menu

Filters

  • Resultaten gevonden in

KEW Dossier

KEW Dossier

KEW Dossier

Wettelijk Kader

KEW supportConform het Besluit Stralingsbescherming (BS) (= de wetgeving) en de Richtlijn Radiologie van de KNMT (update 2015) is het hebben van een KEW dossier verplicht wanneer er röntgenstraling in de praktijk wordt toegepast. Een KEW dossier bestaat uit meerdere onderdelen, denk hierbij onder andere aan documenten als praktijktekening, kadastergegevens, diploma’s en certificaten, protocollen, onderhoudsgegevens en de bevestiging van melding van de toestellen van de ANVS (voorheen RvO);

In het KEW dossier behoort conform het BS ook een Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) te zitten welke beoordeeld is door een (geregistreerd) Coördinerend Deskundige (CSD of ACD). Onderdeel van de RA is een berekening van werkplek- en terreingrensbelasting van uw praktijk. In artikel 10 van het BS wordt aangegeven welke taken er door of onder toezicht van een CSD of ACD uitgevoerd behoren te worden.

http://www.vgt.nl/wetgeving/rontgenbesluit/

Altijd de actuele stand van zaken met een abonnement

Henry Schein Dental kan in samenwerking met de VGT en een ACD, de wetterlijk verplichte RA en de beoordeling van de RA door een ACD via het VGT Portal Stralingsbescherming (=een digitaal KEW dossier) voor uw praktijk realiseren. Inspectiediensten, zoals de IGZJ of de SZW, controleren praktijken op het hebben van een compleet KEW dossier met een beoordeelde RA door een CSD of ACD. Met een abonnement op het portal heeft u continu toegang tot deze gegevens, welke door ons up-to-date gehouden kunnen worden en bent u IGZ-proof, mits u zelf ook uw werkzaamheden op het portal uitvoert.

Voor het uitvoeren van de artikel 10 taken vanuit het BS is er voor iedere praktijk welke het abonnement voor het digitale KEW dossier heeft afgesloten eveneens een relatie gelegd met een ACD. Tevens is er via het abonnement op het portal een relatie gelegd met een klinisch fysicus (BS art.66c) welke benaderbaar is voor vragen.

KEW support

Henry Schein Dental kan u helpen met het opstellen en onderhouden van uw KEW dossier. Daarnaast kunnen wij u ook compleet ontzorgen met het opstellen van uw digitale KEW dossier, dit is inclusief een locatiebezoek van een van onze stralingsdeskundigen.

Heeft u vragen over uw KEW dossier of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen?

Neem dan contact met ons op: 036 53 58 636 (Tijdens kantooruren)
Of mail ons: kew@henryschein.nl