Menu

Filters

  • Resultaten gevonden in

Henry Schein’s Practice Pink-programma ondersteunt KiKa bij de strijd tegen kinderkanker

Henry Schein’s Practice Pink-programma ondersteunt KiKa bij de strijd tegen kinderkanker

Henry Schein’s Practice Pink-programma ondersteunt KiKa bij de strijd tegen kinderkanker

ALMERE, 14 oktober 2020 - Henry Schein Dental Nederland blijft de strijd tegen kanker ondersteunen via zijn Practice Pink™-programma. Door vanaf 15 oktober tot eind 2020 een percentage van de omzet van deze 'pink' producten te doneren aan KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) ondersteunt Henry Schein de activiteiten van de non-profit organisatie om onderzoek, preventie en vroegtijdige opsporing van de ziekte bij kinderen te ondersteunen en de toegang tot de zorg te verbeteren.

KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderen met kanker te verhogen naar 95%. Om dit te bereiken, financiert KiKa wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Hierdoor wordt de kwaliteit van behandelingen verbeterd en de bijwerkingen verminderd. Als gevolg hiervan stijgt de genezingskans van kinderkanker. *)

“In nauwe samenwerking met onze klanten en toeleveranciers heeft Henry Schein een flinke bijdrage kunnen leveren aan de wereldwijde strijd tegen kanker. Omdat we allemaal op enige wijze door kanker worden geraakt, zijn we blij dat we via Practice Pink en als een team weer dichter bij ons gezamenlijke doel komen van een wereld zonder kanker”, aldus Cees Balder, Managing Director van Henry Schein in de Benelux.

Practice Pink, dat nu al 14 jaar achter elkaar plaatsvindt, is een initiatief van Henry Schein Cares, het wereldwijde programma van het bedrijf voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Henry Schein Cares berust op vier pijlers: het aanmoedigen van leden van Team Schein om hun doelstellingen te bereiken, het zorgen voor verantwoordingsplicht door ethische zakelijke praktijken naar alle niveaus binnen Henry Schein uit te breiden, het bevorderen van milieuduurzaamheid en het verbeteren van de toegankelijkheid tot gezondheidszorg voor minderbedeelden en risicogemeenschappen over de hele wereld.

“Voor professionals in de tandheelkunde komt de veiligheid van patiënten altijd op de eerste plaats. Luchtzuiveringssystemen kunnen de infectiebeheersing in praktijken helpen verbeteren door specifieke in de lucht zwevende pathogenen te neutraliseren via luchtsterilisatie,” aldus Cees Balder, Managing Director, Henry Schein Dental in Nederland. “De lancering van het luchtzuiveringsassortiment van Radic8 sluit perfect aan bij de missie van Henry Schein om tandheelkundige professionals te voorzien van de oplossingen die zij nodig hebben voor hoogwaardige zorg.”

Samen met niet-gouvernementele organisaties en leveranciers uit Noord-Amerika en Europa helpt Henry Schein tandartsen en zorgprofessionals om bewustzijn te kweken en geld in te zamelen voor een remedie voor borstkanker en andere soorten kanker door hun klanten een assortiment 'pink'-producten aan te bieden, waaronder medische verbruiksartikelen, praktijkbenodigdheden en kleding.

*) Bron: KiKa

 

 


Over Henry Schein

Henry Schein B.V., de Nederlandse dochteronderneming van Henry Schein, Inc, is al meer dan 20 jaar een belangrijke partner voor tandheelkundige en medische professionals in de Nederlandse markt. Henry Schein B.V. levert meer dan 50.000 verschillende producten voor praktijkhoudende medici. Daarnaast biedt zij een breed scala aan diensten waaronder financiële producten en technisch onderhoud of reparatie van groot en klein apparatuur. Henry Schein B.V. heeft meer dan 180 medewerkers in Nederland en is gevestigd in Almere en Emmen.

Henry Schein, Inc. is wereldwijd de grootste leverancier van medische zorgproducten en -diensten aan medische en tandheelkundige praktijken. Het bedrijf is ook werkzaam voor tandheelkundige laboratoria, openbare en institutionele zorgklinieken en andere alternatieve zorgverleners. Henry Schein, een Fortune 500® bedrijf en lid van de Nasdaq 100® Index, heeft meer dan 21.000 Team Schein Members in dienst en bedient meer dan 1 miljoen klanten.

Het bedrijf biedt een uitgebreid assortiment producten en diensten aan, waaronder oplossingen die een toegevoegde waarde bieden voor het beheren van efficiënte praktijken en het verlenen van hoogwaardige zorg. Henry Schein werkt via een gecentraliseerd en geautomatiseerd distributienetwerk waarbij meer dan 120.000 merkproducten en onder het eigen Henry Schein-merk geleverde producten op voorraad worden gehouden en meer dan 180.000 additionele producten op bestelling geleverd kunnen worden. Het bedrijf biedt zijn klanten exclusieve, innovatieve technologische oplossingen aan, waaronder praktijkmanagementsoftware en e-commerce-oplossingen, maar ook een uitgebreid pakket aan financiële diensten.

Vanuit het hoofdkantoor in Melville, N.Y. stuurt Henry Schein activiteiten en dochterondernemingen in 33 landen aan. Meer informatie kunt u vinden op de Henry Schein website www.henryschein.nl of www.henryschein.com.

Over Software of Excellence

Software of Excellence is onderdeel van Henry Schein’s Practice Management Solutions business, wereldmarktleider in grensverleggende praktijkmanagement oplossingen. De software ontwikkeld door Henry Schein is in gebruik bij ruim 90.000 praktijken. Sinds 2009 is Software of Excellence ook in Nederland actief.

Over Henry Schein, Inc.

Henry Schein, Inc. is wereldwijd de grootste leverancier van medische zorgproducten en -diensten aan medische en tandheelkundige praktijken. De onderneming levert tevens aan tandheelkundige laboratoria, overheids- en institutionele gezondheidsinstellingen en andere voorzieningen voor de gezondheidszorg. Henry Schein, een Fortune 500®-bedrijf en lid van de NASDAQ 100® Index, heeft meer dan 19.000 Team Schein Members in dienst en bedient meer dan 1 miljoen klanten.

De onderneming biedt een uitgebreid assortiment producten en diensten, inclusief oplossingen met een toegevoegde waarde voor het efficiënt runnen van praktijken en het leveren van hoogwaardige zorg. Henry Schein opereert via een gecentraliseerd en geautomatiseerd distributienetwerk, met ruim 110.000 merkproducten en eigen merkproducten op voorraad, evenals ruim 150.000 speciaal vervaardigde aanvullende producten op bestelling. De onderneming biedt haar klanten behalve een breed pakket aan financiële diensten, ook exclusieve, innovatieve technologische oplossingen, inclusief praktijkmanagementsoftware en oplossingen voor e-commerce.

Vanuit het hoofdkwartier in Melville, New York, is Henry Schein rechtstreeks of via partners actief in 33 landen. Ga voor meer informatie naar de website van Henry Schein: www.henryschein.com.

Over Henry Schein Cares

Henry Schein Cares steunt op vier pilaren: de leden van Team Schein stimuleren om hun volledige potentieel te ontwikkelen, zorgen voor het nemen van verantwoordelijkheid door ethische bedrijfspraktijken uit te breiden naar alle niveaus binnen Henry Schein, ecologische duurzaamheid te promoten, en misdeelde bevolkingsgroepen en groepen met een hoog risico over de hele wereld een betere toegang tot de gezondheidszorg te geven. De activiteiten voor de gezondheidszorg die door Henry Schein Cares worden ondersteund richten zich op drie hoofdaspecten: welzijn bevorderen, capaciteit opbouwen voor het leveren van diensten voor de gezondheidszorg, en helpen bij het voorbereid zijn op rampen en hulpverlening.

De filosofie achter Henry Schein Cares – stevig verankerd in een grondig besef van sociale verantwoordelijkheid en het concept van verlicht eigenbelang, zoals uitgedragen door Benjamin Franklin – is een visie van ‘het goed doen door goed te doen’. Via de inspanningen van Henry Schein Cares om de toegang tot de zorg te verbeteren voor hulpbehoevenden gelooft het bedrijf haar succes op de lange termijn te kunnen bevorderen. De blog ‘Helping Health Happen’ is een platform waarop werkers in de gezondheidszorg hun ervaringen als vrijwilliger in de hulpverlening aan hulpbehoevenden over de hele wereld kunnen delen. Ga voor meer informatie over de manier waarop Henry Schein Cares een verschil maakt naar onze blog: www.helpinghealthhappen.org.