Menu

Filters

  • Resultaten gevonden in

Henry Schein intensiveert ESG-inzet

Henry Schein intensiveert ESG-inzet

ESG 

Henry Schein intensiveert ESG-inzet

Henry Schein Inc. | 20 mei 2021

  • CSR-jaarverslag uitgebracht met maatregelen ten behoeve van milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur
  • Nieuwe en uitgebreidere doelstellingen voor ESG-prestaties gepubliceerd
  • Beoogt tot 2025 ten minste $50 miljoen te doneren ten behoeve van meer kansengelijkheid op het gebied van gezondheid
Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), 's werelds grootste leverancier van producten en diensten voor professionele tandheelkundige en medische praktijken heeft een aantal initiatieven aangekondigd om nog beter te gaan presteren op het gebied van milieubewust en maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur (ESG) en zal zich blijven hardmaken voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Zoals uiteengezet in het rapport inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR)) van 2020 dat vandaag onder de titel “Resilience for a Healthier World” is uitgebracht, wil Henry Schein met zijn ESG-strategie bijdragen aan een eerlijkere verdeling van en toegang tot de gezondheidszorg, grotere transparantie betrachten inzake ESG en maatregelen treffen om de klimaatcrisis aan te pakken.
Tegen het eind van 2022 beoogt Henry Schein verslag uit te brengen van de voortgang aan de hand van de normen van het Global Reporting Initiative en de Sustainability Accounting Standards Board. Ook zal er meer gepubliceerd worden over klimaatrisico's en kansen conform de aanbevelingen van de taskforce m.b.t. klimaatgerelateerde financiële informatie van de Financial Stability Board en zullen mogelijkheden worden onderzocht voor het vaststellen van wetenschappelijk gefundeerde doelen.
Henry Schein koestert al ruim 30 jaar de vijf onderdelen die deel uitmaken van het mozaïek van het succes van de onderneming: klanten, leveranciers, de Team Schein Members, aandeelhouders en de maatschappij. Ook het verslag van dit jaar (waarover hieronder meer) vormt een mijlpaal in de betrokkenheid van Henry Schein bij het mozaïek van het succes.
In het verslag wordt onder meer ingegaan op de volgende maatregelen van Henry Schein om de ESG-strategie te intensiveren:
  • Streven naar een CO2-neutrale toeleveringsketen in 2050, maar zo mogelijk eerder. In 2021 zal Henry Schein zich concentreren op het analyseren van de distributie- en transportindicatoren op de belangrijkste markten in Noord-Amerika, Europa en Australië;
  • Beoogde schenkingen van $50 miljoen in contanten en producten via Henry Schein Cares en de Henry Schein Cares Foundation, Inc. vóór 2025 ten behoeve van een eerlijkere verdeling op het gebied van gezondheidszorg;
  • In 2021 individuele doelstellingen inzake diversiteit en inclusie opnemen in het jaarlijkse incentiveprogramma (bijv. plan voor financiële bonussen) voor de senior managers binnen de onderneming (directeuren, vicepresidenten en leden van het Executive Management Committee);
  • Als lid van het World Economic Forum bijdragen aan het Stakeholder Capitalism Metrics-initiatief ter verbetering van de manieren waarop bedrijven hun prestaties aan de hand van ESG-indicatoren meten en aantonen en ter stimulering van positieve bijdragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN; en
  • Inzetten op een volledig elektrische heftruckvloot bij de Amerikaanse distributiecentra in 2025.
“Ook toen we de ongekende uitdagingen van de pandemie het hoofd moesten zien te bieden, zijn we ons tempo qua ESG blijven opvoeren. We hebben onze maatregelen op het gebied van duurzaamheid geïntensiveerd door ons beleid te formaliseren, doelen en streefcijfers vast te leggen voor onze ESG-ambities en zijn het hele jaar constant en meetbaar vooruitgang blijven boeken op deze fronten,” aldus Stanley M. Bergman, Chairman of the Board en Chief Executive Officer van Henry Schein, Inc. “Onze veerkracht bij de confrontatie met de huidige crisis getuigt van de spirit van Team Schein en de kracht van ons doelgerichte, geëngageerde stakeholdermodel voor de lange termijn. We willen maatschappelijk verantwoord en duurzaam blijven ondernemen en onze bijdrage leveren aan een gezondere, inclusievere en betere toekomst voor iedereen.”
Het 2020 Sustainability- & CSR-rapport weerspiegelt de waarden die de oprichters 89 jaar geleden al voor ogen hadden en illustreert wat de onderneming terugdoet voor de beroepsgroepen en gemeenschappen die zij bedient. Bij Henry Schein willen we onze eigen milieu-impact aanpakken, de handen in elkaar slaan met investeerders wat betreft zakelijke praktijken, de Team Schein Members een gezonde, veilige en inclusieve werkplek bieden en bijdragen aan een eerlijke verdeling van de gezondheidszorg. Voor meer informatie over Henry Schein en de activiteiten op het gebied van ESG en het volledige 2020 Sustainability- en CSR-report: www.henryschein.com/corporatecitizenship.

Download persbericht (PDF)