Menu

Filters

  • Resultaten gevonden in

KEW Dossier

KEW Dossier

kernenergiewetgeving support

Mijn KEW-dossier

Wettelijk kader

Conform de Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) en de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT is het hebben van een KEW dossier verplicht wanneer er röntgenstraling in de praktijk wordt toegepast. Een KEW dossier bestaat uit meerdere onderdelen, denk hierbij onder andere aan documenten als praktijktekening, kadastergegevens, diploma’s en certificaten, protocollen, onderhoudsgegevens en de bevestiging van de registratie van de toestellen bij de ANVS.

In het KEW dossier behoort conform de Bbs ook een Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) te zitten die beoordeeld is door een (geregistreerd) Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD). Onderdeel van de RA is een berekening van de werkplek- en terreingrensbelasting van uw praktijk. In artikel 7.1 van de Bbs wordt aangegeven welke taken er door- of onder toezicht van een Stralingsbeschermingsdeskundige uitgevoerd behoren te worden.

Klik hier voor meer info 
Altijd de actuele stand van zaken met een abonnement

Henry Schein Dental kan in samenwerking met de VGT en een SBD, de wettelijk verplichte RA en de beoordeling van de RA door een SBD via de VGT Portal Stralingsbescherming (een digitaal KEW dossier) voor uw praktijk realiseren. Inspectiediensten, zoals de IGJ of de Inspectie SZW, controleren praktijken o.a. op het hebben van een compleet KEW dossier met een beoordeelde RA door een SBD. Met een abonnement op de portal heeft u continu toegang tot deze gegevens, welke door ons up-to-date gehouden kunnen worden en bent u IGJ-proof, mits u zelf ook uw werkzaamheden in de portal uitvoert.

Voor het uitvoeren van de artikel 7.1 taken vanuit de Bbs is er voor iedere praktijk welke het abonnement voor het digitale KEW dossier heeft afgesloten eveneens een relatie gelegd met een SBD. Tevens is er via het abonnement op de portal een relatie gelegd met een klinisch fysicus (Bbs art. 8.8) welke benaderbaar is voor vragen.

KEW-support

Henry Schein Dental kan u ondersteunen met het opstellen en onderhouden van uw KEW dossier. Daarnaast kunnen wij u ook compleet ontzorgen met het opstellen van uw digitale KEW dossier, dit is inclusief een locatiebezoek door een van onze stralingsdeskundigen.

Heeft u vragen over uw KEW dossier of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen?

Neem dan contact met ons op: 036 53 58 636 (Tijdens kantooruren)
Of mail ons: kew@henryschein.nl